VIDEO
Cải cách chính sách - Hạn chế rút BHXH 1 lần
11:18 AM 18/09/2023
Để hạn chế tình trạng rút BHXH một lần, dự kiến Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ quy định theo hướng người lao động, sẽ không được nhận bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 1/1/2025, trừ các trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ năm đóng để hưởng lương hưu; ra nước ngoài định cư hoặc bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng.