An toàn và sức khỏe của người lao động bị tác động nghiêm trọng bởi biển đổi khí hậu An toàn và sức khỏe của người lao động bị tác động nghiêm trọng bởi biển đổi khí hậu
(LĐXH)- Biến đổi khí hậu là mối đe dọa hiện hữu đối với an toàn của người lao động trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
1 2 3 4 5 6 7