Xã hội
Lạng Sơn: Nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp Lạng Sơn: Nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp
(LĐXH)-Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lạng Sơn được thành lập và hoạt động tại cấp tỉnh, huyện và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nguồn lực vận động của Quỹ ch...
1 2 3 4 5 6 7