Xã hội
Truyền thông gắn kết “việc đạo, việc đời” Truyền thông gắn kết “việc đạo, việc đời”
(LĐXH)- Ban Thông tin Truyền thông TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phươ...
1 2 3 4 5 6 7