Xã hội
Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
(LĐXH)- Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 7957/VPCP-QHĐP truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về tháo gỡ khó khăn trong ...
1 2 3 4 5 6 7