Xã hội
Kiên Giang; Hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển Kiên Giang; Hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển
(LĐXH) - Nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, Kiên Giang là tỉnh có đông đồng bào DTTS Khmer với 56.782 hộ (chiếm 13,4% dân số). Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có c...
3 4 5 6 7 8 9