Kinh tế
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh và số, hướng tới phát triển bền vững Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh và số, hướng tới phát triển bền vững
(LĐXH)- Ngày 23/5/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (SCE) cùng Viện Đổi mới sáng tạo mở và doanh nhân công nghệ (OITI), Digiwin Software Vietnam v...
1 2 3 4 5 6 7