Lao động
Đắk Lắk: Nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, xã về công tác an toàn, vệ sinh lao động Đắk Lắk: Nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, xã về công tác an toàn, vệ sinh lao động
(LĐXH) – Nằm trong chuỗi hoạt động về hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi...
1 2 3 4 5 6 7