Lao động
Thủ tướng Chính phủ: Thường xuyên kiếm tra các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động Thủ tướng Chính phủ: Thường xuyên kiếm tra các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động
(LĐXH)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện yêu cầu các cơ quan chức năng thường xuyên kiếm tra, thanh tra, bảo đảm thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về an...
1 2 3 4 5 6 7