Xã hội
Quảng Ngãi: Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới Quảng Ngãi: Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới
(LĐXH)-Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng dân cư về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong 6 tháng đầu năm 2024, các...
1 2 3 4 5 6 7