Kinh tế
Kết nối, chia sẻ kinh nghiệm về tối ưu hóa hệ thống quản trị trong thời đại số Kết nối, chia sẻ kinh nghiệm về tối ưu hóa hệ thống quản trị trong thời đại số
(LĐXH)- Đó là nội dung chính của cuộc Hội thảo tối ưu hóa hệ thống quản trị trong thời đại số diễn ra vào ngày 16/5/2024, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Số ...
1 2 3 4 5 6 7