Xã hội
Lào Cai: Nỗ lực giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số
11:07 AM 27/04/2022
(LĐXH) – Theo kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh năm 2022, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu không còn hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS; Giảm 30% số người dân tộc thiểu số tảo hôn so với năm 2021; Giảm 20% phụ nữ DTTS sinh con lần đầu trước 18 tuổi so với năm 2021…
Tỉnh Lào Cai phấn đấu giảm 30% số người DTTS tảo hôn so với năm 2021
Bên cạnh đó, xây dựng 17 mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gắn với thực hiện “Dân vận khéo về cải tạo tập quán lạc hậu”; Bồi dưỡng kỹ năng về vận động, tư vấn, truyền thông cho cán bộ, công chức, người có uy tín … tham gia công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, gắn với thực hiện bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình.
Để thực hiện được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, như: Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân với nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tuyên truyền trực tiếp thông qua họp nhân dân tại các thôn bản, qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, qua họp Ban Tuyên vận, tổ tuyên vận...; Tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các xã, thôn có nguy cơ tảo hôn cao; tư vấn trợ giúp pháp lý.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức giáo dục pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thay đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân và cải tạo tập quán lạc hậu gắn với thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản. Biên soạn tài liệu Hỏi - Đáp pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và chăm sóc sức khỏe sinh sản… Duy trì hoạt động và xây dựng Mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền tại Mô hình điểm xã Cao Sơn và Tả Thàng (huyện Mường Khương), xã Sảng Ma Sáo (huyện Bát Xát) nhằm thay đổi nhận thức của người dân về tác hại, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gắn với chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Tổ chức các buổi truyền thông trong Trường PTDTNT THCS&THPT. Tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống tảo hôn. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các địa phương. Hỗ trợ tư pháp xã thực hiện quản lý, cung cấp thông tin, tư vấn cho các đối tượng chuẩn bị kết hôn, làm giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh cho trẻ em tại địa bàn. Phối hợp chặt chẽ và tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các địa phương và thực hiện ngăn ngừa, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS.
BCĐ Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các huyện, thị xã, thành phố; UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các xã, phường, thị trấn; đảm bảo mỗi địa phương được kiểm tra từ 01 lần trở lên/năm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…/.
Minh Cảnh