Xã hội
Hà Tĩnh: Hơn 3.150 trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng
11:46 AM 26/06/2024
(LĐXH)-Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh Hà Tĩnh được các cấp đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhân dân và toàn thể xã hội quan tâm với việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng hiệu quả.
Hiện nay, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế kịp thời. Trẻ em của tỉnh được thực hiện tiêm chủng đầy đủ số lượng 08 loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Tỉnh cũng thực hiện hiệu quả Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.
Năm học 2023 - 2024, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ được chăm sóc, giáo dục đạt trên 97%, riêng trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt tỉ lệ 100%; tỷ lệ học sinh Tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt tỉ lệ 98,2%,  THCS đạt tỉ lệ 99,8%.
Đại diện học sinh Hà Tĩnh phát biểu cảm tưởng tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp tỉnh năm 2024 
Công tác trợ giúp, chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm, toàn tỉnh hiện có hơn 3.150 trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ (trong đó: trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng 279 em, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng và khuyết tật nặng 2.876 em, trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo 08 em). Việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em được các địa phương thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em mồ côi 83 em, gần 70 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngày càng được quan tâm đầu tư, chất lượng, trong đó huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 2,6 tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng mới các hạng mục phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội của tỉnh cũng luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Tư vấn dịch vụ truyền thông, Cục Trẻ em và Công ty TNHH Mỹ phẩm thiên nhiên MeLa tổ chức bàn giao công trình sân chơi cho trẻ em tại đơn vị thị trấn Vũ Quang trị giá hơn 100 triệu đồng; Tỉnh đoàn hỗ trợ tặng 08 “Khăn quàng đỏ” trị giá 1,6 tỷ đồng…
Đến nay, toàn tỉnh có hơn 300 điểm, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em (bao gồm điểm vui chơi cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã). Riêng đơn vị cấp xã có 209/216 đơn vị cấp xã có điểm vui chơi dành cho trẻ em, đạt tỷ lệ 96,75%. Việc đầu tư các bể bơi thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em được các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt; toàn tỉnh có 82 bể bơi, tổ chức được hơn 450 lớp dạy bơi cho 8.800 cho trẻ em tham gia học bơi, học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 27/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bảo vệ trẻ em của chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ trẻ em; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện nghiêm, đầy đủ các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em. Trong đó, tập trung kiểm soát đến mức tối đa tình trạng bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, phát triển toàn diện trẻ em./.

Nhật Minh