Xã hội
Quảng Ninh: Tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác trẻ em
05:48 PM 20/06/2024
(LĐXH) - Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm. Các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai nhiều động thiết thực chăm lo, trợ giúp trẻ em nhằm xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em phát triển.

Tuyên truyền về phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Móng Cái

Các sở, ngành đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, hoặc lồng ghép vào các nội dung hoạt động của công tác chuyên môn. Một số đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch chuyên đề với nội dung về bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo định hướng của tỉnh. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 26 văn bản chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục trẻ em… Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành 07 văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác trẻ em; phổ biến tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh; truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá mới; triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2024.

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2024; Kế hoạch về việc triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2024, trong đó chỉ đạo các địa phương triển khai đổi mới, đa dạng các nội dung hoạt động tại thiết chế văn hóa thể thao nhằm nâng cao hiệu quả sau đầu tư, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao cho các cháu thanh thiếu nhi; đề nghị các địa phương đầu tư trang thiết bị vui chơi trẻ em tại thiết chế văn hóa thể thao cơ sở.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch về “Tuyên truyền, vận động cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025”; Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024”. Theo đó, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai trong các cấp Hội về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2024, việc triển khai Đề án Tuyên truyền, vận động cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Ninh năm 2024; việc triển khai Dự án 8 về Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2024; việc thực hiện Tháng hành động trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh năm 2024 triển khai trong các cấp Hội…

Tỉnh Đoàn đã ban Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em năm 2024. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức các hội nghị quán triệt, bàn giải pháp, lộ trình thực hiện chương trình công tác năm, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu thực hiện gắn với công tác chăm lo, đồng hành cùng Đoàn viên, thanh thiếu nhi, đặc biệt là công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em với những nhóm chỉ tiêu cụ thể như: nhận đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa sân vui chơi cho trẻ em; trao tặng “1000 Góc học tập – Cùng em hướng tới tương lai”; xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”… Ban hành các Kế hoạch thực hiện Tháng hành động trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh năm 2024, Kế hoạch tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè năm 2024; Công văn về việc đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em; Công văn về việc hướng dẫn tổ chức bàn giao và tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương năm 2024... Đặc biệt, kiện toàn thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2023-2027 với 55 em tại 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 05 hội nghị tập huấn Ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn và trường học an toàn cho 383 đại biểu là cán bộ làm công tác trẻ em huyện, xã, cán bộ thôn, khu, giáo viên, học sinh, cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ tại 5 địa phương thành phố Uông Bí, Cẩm Phả, thị xã Đông Triều, Quảng Yên, huyện Vân Đồn. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện hiệu quả công tác truyền thông kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, triển khai tới các cơ sở giáo dục trong toàn Ngành. Sở Văn hóa và Thể thao tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em dưới hình thức sân khấu hóa tại 10 địa phương trong tỉnh vi hơn 4.000 người tham dự. Công an tỉnh tổ chức 68 buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho 14.423 người, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục tại các trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh có trên 200 tin, bài; 02 phóng sự về tuyên truyền các hoạt động, nội dung liên quan đến công tác trẻ em; tổ chức 82 hội nghị, lớp tập huấn tuyên truyền, buổi truyền thông cho trên 83.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về các nội dung liên quan đến trẻ em...

Theo đánh giá, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phê duyệt kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện các chương trình, mô hình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các sở, ban, ngành thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã xây dựng Kế hoạch năm 2024 trên cơ sở bám sát Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích, lao động trẻ em; duy trì các mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thí điểm các mô hình mới; phát triển, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp trẻ em./.

Thu Hương