Xã hội
Nghệ An: Nỗ lực chăm sóc toàn diện cho trẻ em Nghệ An: Nỗ lực chăm sóc toàn diện cho trẻ em
(LĐXH)-Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Quán triệt quan điểm ưu tiên hàng đầu cho trẻ em, những năm qua, hoạt động này đã được tỉnh ...
1 2 3 4 5 6 7