Xã hội
Phú Thọ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Phú Thọ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
(LĐXH)- Bằng sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức xã hội và gia đình, đến nay, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc...
1 2 3 4 5 6 7