Xã hội
Phú Yên: Chăm sóc toàn diện cho sự phát triển tốt nhất của mọi trẻ em Phú Yên: Chăm sóc toàn diện cho sự phát triển tốt nhất của mọi trẻ em
(LĐXH) - Toàn tỉnh Phú Yên hiện có trên 164.200 trẻ em, trong đó, có 943 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 0,57% tổng số trẻ em của tỉnh. Số trẻ em có nguy cơ rơi v...
1 2 3 4 5 6 7