Xã hội
Lào Cai: Nỗ lực giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
05:48 PM 20/06/2024
(LĐXH) – Năm 2024, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ 1,38% năm 2023 xuống còn 1,36% năm 2024; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc; 100% trẻ em bị bạo lực, xâm hại được kịp thời phát hiện, can thiệp, trợ giúp để ổn định tâm lý và phát triển bình đẳng.
Đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai không sử dụng lao động trẻ em. Hạn chế tối đa tình trạng trẻ em tham gia làm kinh tế phụ giúp gia đình. 100% trẻ em tham gia lao động trái quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời. Phấn đấu 94% trẻ em trong và ngoài trường học được hướng dẫn và biết kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống tai nạn đuối nước. Tăng dần tỷ lệ trẻ em được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối; 94% hộ gia đình, nhà trường, cộng đồng và trẻ em được tuyên truyền nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.
Đoàn thanh niên Công an thành phố Lào Cai tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 1/6
Đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập theo quy định của Pháp luật. Thực hiện tốt các quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Luật Trẻ em. Duy trì tỷ lệ 100% cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp xã, phường, thị trấn được tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phấn đấu có trên 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Vận động, xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh đạt 01 tỷ đồng trở lên (bao gồm tiền mặt và hiện vật quy đổi thành tiền).
Để thực hiện mục tiêu đề ra, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền Luật Trẻ em, các chính sách, chương trình, kế hoạch có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên các phương tiện truyền thông báo, đài, Internet, mạng xã hội... Tuyên truyền sâu rộng về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng tỉnh Lào Cai 18001136. Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng lực của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em; hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tăng cường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.
UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng thí điểm mới các mô hình hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp trẻ em theo hướng dẫn của Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, như: “Mô hình kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”; “Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”...
Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Lào Cai có trên 227 nghìn trẻ em (chiếm hơn 29% dân số). Tỷ lệ trẻ em sống trong hộ nghèo khoảng dưới 20%; trẻ em sống trong hộ cận nghèo là dưới 12%. Thời gian qua, Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em như: Bố trí bộ máy tổ chức để thực hiện công tác trẻ em đến tận thôn, bản, khu phố; ban hành chính sách riêng cho trẻ em theo đặc thù của tỉnh; hằng năm bố trí ngân sách thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; phát triển các dịch vụ trợ giúp trẻ em trong các lĩnh vực phù hợp với tình hình của tỉnh và đáp ứng cơ bản các nhu cầu của trẻ em. Đến nay, 100% tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm bình quân 0,2%/năm, năm 2023 giảm còn 1,38%. Số trẻ em bị xâm hại; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc, thụ hưởng các chính sách xã hội đạt 100%. Duy trì và mở rộng các Mô hình bảo vệ trẻ em, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng./.
Minh Cảnh
Từ khóa: Trẻ Em lào Cai bao