VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Cấp ủy Đảng đối với công tác trẻ em
03:25 PM 08/01/2024
Các cấp ủy đảng, chính quyền, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đã quan tâm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được đảm bảo các quyền cơ bản, được chăm sóc, học tập và vui chơi giải trí lành mạnh trong môi trường an toàn, thân thiện.
Từ khóa: Công tác trẻ em