VIDEO
Theo VTC1
Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt mang lại sự thuận tiện cho người dân
11:05 AM 26/02/2024
Nhằm góp phần đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng trục lợi an sinh xã hội, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp. Đặc biệt là tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho người dân để chi trả chính sách không sử dụng tiền mặt, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia.