VIDEO
Theo Truyền hình Đồng Tháp
Đồng Tháp: Đẩy mạnh truyền thông về trẻ em
10:41 AM 21/06/2024
Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trẻ em.