VIDEO
Theo VTV24
Gia tăng lao động phi chính thức: tài xế công nghệ, nghề tự do...
02:37 PM 21/03/2023
Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy Việt Nam có 33,6 triệu lao động có việc làm phi chính thức, tương đương 68,5% tổng số lao động có việc làm, ở mức cao so với thế giới. Cơ bản đó là những công việc xe ôm, taxi công nghệ, hàng rong, các nghề tự do…
Từ khóa: lao động tự do