VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Hỗ trợ trẻ em sau lũ
09:59 AM 13/11/2023
Nhiều năm qua, biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người dân cả nước. Đặc biệt, các tỉnh thành miền Trung phải đối mặt nhiều trận bão lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Từ khóa: Trẻ Em Hỗ Trợ