VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Hướng nghiệp sao cho đúng?
02:31 PM 22/04/2024
Định hướng nghề nghiệp chính là việc đưa ra các quyết định lựa chọn cho công việc và nghề nghiệp của bản thân trong tương lai. Nói cách khác, định hướng là để vẽ ra một con đường, trên con đường đó cần những cột mốc, mục tiêu cụ thể.