VIDEO
Theo Truyền hình Thanh Hóa
Năm 2023, tuyển hơn 12.000 lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc
02:41 PM 21/03/2023
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS).