VIDEO

Thảo Lan
Nâng cao sức cạch tranh của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực Hà Nội
04:41 PM 03/11/2023
(LĐXH) - Xác định các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Thủ đô, lãnh đạo TP. Hà Nội luôn đồng hành, triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có cơ hội phát triển và đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô.