Xã hội
Bình Định: Tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác trẻ em
09:15 PM 10/06/2024
(LĐXH) - Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được tỉnh Bình Định đặc biệt quan tâm. Các cấp, các ngành, địa phương đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, giám sát, đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em nhằm chăm sóc, bảo vệ và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em phát triển.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn triển khai công tác trẻ em, kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024. Phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và các địa phương xây dựng và hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 07/3/2024 thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch triển khai và lập dự toán kinh phí thực hiện các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ năm 2024. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 293/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Công an tỉnh xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp số 02/QCPH-SLĐTBXH-SGDĐT-SYT-CAT ngày 10/4/2024 về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, ban hành văn bản triển khai về các địa phương phối hợp thực hiện. Tham mưu kiện toàn thành viên Ban điều hành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh.
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho các em Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn nhân dịp Tết Nguyên đán 2024
Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động, lồng ghép thực hiện công tác trẻ em nói chung và tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước và xâm hại trẻ em nói riêng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động triển khai thực hiện Quyết định chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024-2030 trong hầu hết các cơ sở trường học; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm về tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở cũng chủ động lồng ghép vào các cuộc kiểm tra chuyên môn, chuyên đề, Phòng GDDT các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động lồng ghép các đợt kiểm tra chuyên môn cấp học mầm non và phổ thông để chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác trẻ em, truyên truyền và thực hiện công tác bảo vệ trẻ em ở ba cấp độ.
Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 7 chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024; lồng ghép triển khai công tác trẻ em vào các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan như: chương trình y tế dự phòng; phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 05 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, triển khai thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục Vị thành niên - Thanh niên, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em. Ngoài ra, Sở Y tế đã tham mưu triển khai các Kế hoạch tiêm chủng vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và từ 5 đến 11 tuổi.
Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản về công tác gia đình, lồng ghép thực hiện công tác trẻ em.  Đặc biệt, Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện công tác gia đình và công tác trẻ em trên cơ sở Quy chế phối hợp số 1853/QCPH-BVHTTDL-BLĐTBXH ngày 03/5/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Công an tỉnh chủ động tham mưu ban hành Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 04/01/2024 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2024; Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết Kế hoạch phối hợp số 945/KHPH-CAT-SGDĐT ngày 25/3/2024 về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCMT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030; Ban hành Kế hoạch số 1731/KH-CAT-CSHS ngày 15/5/2024 về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
Trong công tác phối hợp, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định đã chủ động đưa tin bài về công tác trẻ em, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, các chương trình, nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phối hợp tổ chức tuyên truyền các hoạt động bảo vệ trẻ em vào các dịp lễ, tết liên quan đến trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em.
Theo đánh giá, với quan tâm, tập trung chỉ đạo của các cấp, ngành, cơ quan, hội, đoàn thể, ông tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Hiện nay, hầu hết các địa phương đều có các công viên, dịch vụ khu vui chơi giải trí công cộng cho trẻ em với hình thức tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, đáp ứng một phần nhu cầu vui chơi, giải trí cho các em. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” với đại diễn lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành hội đoàn thể; cùng hơn 500 em học sinh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Vân Canh tham gia. Dịp này, UBND tỉnh và UBND huyện Vân Canh tặng 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và quà hiện vật).
Cùng với đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp  tổ chức 22 lớp dạy bơi miễn phí cho hơn 660 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai 04 mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 04 mô hình cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại các địa phương; duy trì hoạt động 04 câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em; triển khai điều tra ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
Sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các chương trình khám, chăm sóc sức khỏe, vận động hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, trẻ em khuyết tật cơ quan vận động, trẻ em bị khe hở môi, hàm ếch, rà soát trẻ em bị dị tật mắt bẩm sinh. Sở Y tế đã duy trì được tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 98% ở quy mô xã, phường, thị trấn, giám sát chặt chẽ các dịch bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em. Trẻ em dưới 06 tuổi được cấp thẻ BHYT và tham gia khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ ở y tế công lập theo quy định. Các quyền cơ bản của trẻ em ngày càng được đảm bảo như tỷ lệ trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 90%, gần 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, hỗ trợ kịp thời; hàng ngàn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học bơi miễn phí. Công tác giải quyết các chế độ, chính sách hỗ trợ trẻ em được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định, từng bước góp phần giúp đỡ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn ngày một tốt hơn./.
Minh Hằng