Pháp luật
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
10:05 AM 24/12/2020
(LĐXH)- Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN…

Câu 1: Bạn Nguyễn Khánh Chi (Lâm Đồng): Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp 05 tháng, đã hưởng 02 tháng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng. Vậy tháng sau tôi vào Tp. Hồ Chí Minh thì có được chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp vào Tp. Hồ Chí Minh không? Nếu được thì phải làm những thủ tục gì? Giấy tờ chuyển hưởng bao gồm những gì?
Trả lời
Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:
- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
- Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);
- Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Như vậy, bạn Nguyễn Khánh Chi nếu có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp vào Tp. Hồ Chí Minh thì bạn phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Trung tâm dịch vụ việc làm Lâm Đồng và Trung tâm sẽ cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho bạn để bạn nộp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Hồ Chí Minh theo các quy định nêu trên.

Câu 2: Ông Nguyễn Văn Thuận (Đà Nẵng): Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Đà Nẵng, ngày thông báo tìm kiếm việc làm tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo của tôi trùng vào ngày con gái tôi kết hôn, xin hỏi tôi có thể ủy quyền cho người khác thông báo về tình trạng việc làm của tôi có được không?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

Như vậy, trường hợp của ông Nguyễn Văn Thuận có thể gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp thông báo về việc tìm kiếm việc làm kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực xác nhận về việc con của ông kết hôn đến trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định nêu trên.
PV - PBHTN
Từ khóa: Hỏi - đáp; BHTN bao