Xã hội
Quảng Ngãi: Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới
04:10 PM 27/06/2024
(LĐXH)-Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng dân cư về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong 6 tháng đầu năm 2024, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, bằng nhiều hình thức phong phú.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các ngành chức  năng và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền công tác về bình đẳng  giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong từng cộng đồng, khu dân cư và mỗi gia đình về ý thức tham gia xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; thôn   văn hóa theo những tiêu chí cụ thể để từng bước xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng dân cư; nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong nhân dân. Đến tháng 6 năm 2024, đã xây dựng 916 nhóm nòng cốt, với 5.552 thành viên; 974 tổ hòa giải ở cơ sở, với 6919 hòa giải viên và hàng ngàn Câu lạc bộ để thường xuyên tuyên truyền về pháp luật, trong đó có pháp luật về bình đẳng giới.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 18 buổi truyền thông với 1.920 giáo viên, học sinh tham dự về Chuyên đề “Kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”; phối hợp với các UBND các huyện, thị xã tổ chức 02 hội nghị tập huấn nâng cao nặng lực và truyền thông về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, với sự tham dự của hơn 320 đại biểu là thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; phối hợp với cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương xây dựng hơn 03 chuyên mục, tin bài tuyên truyền về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và bình đẳng giới.
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 tỉnh Quảng Ngãi
Sở Y tế phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức nói chuyện chuyên đề về công tác Dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh cho đại biểu là hội viên các ngành, đoàn thể, thành viên mặt trận... bình quân 02 đợt/năm/01 đơn vị; tổ chức Diễn đàn sân khấu hóa tuyên truyền tại các xã.
Công an tỉnh tổ chức 20 buổi sinh hoạt chính trị, chương trình nghệ thuật, cuộc thi, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, tuyên truyền trực quan, pano, khẩu hiệu, tờ rơi… nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về giới, luật pháp, chính sách về bình đẳng giới cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân; truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tâm lý tuổi vị thành niên, chăm sóc sức khỏe chủ động cho phụ nữ Công an tỉnh…Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình quản lý, giáo dục, phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong cộng đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp   luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của từng đơn vị, phù hợp từng đối tượng thông qua nhiều hình thức phong phú như xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; phối hợp với UBND các huyện miền núi đã tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao sức khỏe, đồng thời phối hợp tổ chức hoạt động hội thi tìm hiểu pháp luật về Luật hôn nhân gia đình, nhằm phòng chống nạn tảo hôn tại địa phương. Có 100% các cơ sở giáo dục đã xây dựng và triển khai các Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trong đó quan tâm lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến bình đẳng giới. Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cung cấp văn bản pháp luật miễn phí và tư vấn pháp lý cho nhiều lượt phụ nữ, nhất là phụ nữ thuộc các vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đã ban hành 05 văn bản hướng dẫn chủ đề hàng tháng, trong đó có lồng ghép đề nghị báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; cách ứng xử trong gia đình; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; tuyên truyền Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.
Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tham mưu triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động,   hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ ”  với 195.068 lượt người tiếp cận. Nhằm tư vấn, giải quyết mâu thuẫn, trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình, đến nay các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng 549 mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng.
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức 150 Hội nghị, buổi nói chuyện chuyên đề tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới với hơn 15.000 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia; hơn 180 cuộc thi, diễn đàn, hội thi sân khấu hóa tuyên truyền về công tác bình đẳng giới. Hiện nay có hơn 45 đội hình tuyên truyền đã và đang được triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giải pháp phù hợp ở những địa phương còn có tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới.
Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025”; tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số với việc lồng ghép tuyên truyền việc nâng cao vị thế của phụ nữ bằng cách động viên, nhắc nhở các gia đình tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động do Hội phụ nữ các cấp tổ chức.
Ngoài ra, các ngành, các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động như: xây dựng các chuyên mục, chuyên trang trên Báo, Đài phát Thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, xây dựng chuyên mục “Phụ nữ và cuộc sống”, “Chung tay phòng, chống bạo lực gia đình”, “Dưới góc nhìn con trẻ”,… đã lồng ghép công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) vào các chương trình, chuyên mục. Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hoặc  nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức giao lưu, gặp gỡ, trao đổi thông tin, hỏi đáp pháp luật về bình đẳng giới, VSTBCPN.
Với sự vào cuộc của cả các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới,  đến nay, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về giới, bình đẳng giới, về phụ nữ và công tác phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp đã được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh./.
Minh Hằng