Xã hội
Quảng Ninh: Nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác phòng, chống ma túy, mua bán người
03:57 PM 05/06/2024
(LĐXH)-Trong các ngày 27-29/5 và 03-05/6/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức 06 lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, tuyên truyền phòng ngừa nguy cơ bị mua bán người, chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người và kỹ năng tư vấn phòng ngừa nguy cơ nghiện ma túy tại 06 xã, thị trấn khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Hải Hà và Bình Liêu.
Hội nghị tập huấn
Hoạt động tập huấn này hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, liên cấp trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đồng thời thực hiện chỉ tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở.
Qua đó, góp phần thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về “Phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các địa phương trong tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 23/01/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024. 
Hội nghị tập huấn thu hút hơn 400 đại biểu là cán bộ, chiến sỹ các Đồn biên phòng Quảng Đức - huyện Hải Hà, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô - huyện Bình Liêu, lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân cấp xã, công an cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn thể cấp xã, trưởng thôn, bản, khu phố, tổ trưởng, tổ phó, các đoàn thể của tổ dân, cộng tác viên công tác xã hội và người dân có uy tín tại cộng đồng, nạn nhân, gia đình có nạn nhân bị mua bán người, người nghiện ma túy, gia đình có người nghiện ma túy, người có kế hoạch, mong muốn kết hôn với người nước ngoài, hoặc đi nước ngoài làm ăn, xuất khẩu lao động… thuộc địa bàn 6 xã, thị trấn gồm thị trấn Quảng Hà, xã Quảng Đức và Quảng Thành (huyện Hải Hà), thị trấn Bình Liêu, xã Hoành Mô và Lục Hồn (huyện Bình Liêu).

Tại Hội nghị tập huấn, đại biểu tham dự đã được các báo cáo viên của Sở Lao động - TB&XH, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh giới thiệu cho các tài liệu, kiến thức pháp luật, các quy định về chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, kỹ năng phòng ngừa nguy cơ bị mua bán người, phòng ngừa nguy cơ nghiện ma túy.

Các chuyên đề kỹ năng tập trung theo hướng đổi mới phương pháp tiếp cận trong truyền thông cho cán bộ, chiến sỹ tại các đồn biên phòng, trưởng thôn, khu, tổ dân, cộng tác viên công tác xã hội và người dân có uy tín tại cộng đồng, nạn nhân bị mua bán và nhóm người có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn mua bán người, nguy cơ vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

Với những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mua bán người của lực lượng biên phòng, công tác cai nghiện ma túy, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã đưa ra nhiều tình huống nhận diện, hướng dẫn phương pháp dự phòng, các ca tiếp cận, hỗ trợ người nghiện ma túy, nạn nhân bị mua bán đa dạng để đại biểu thảo luận, trao đổi việc áp dụng kỹ năng, đưa ra giải pháp phù hợp cho từng nhóm khách hàng đích.

Có thể thấy, việc phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn tại các xã, địa bàn biên giới góp phần thúc đẩy, tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của UBND cấp huyện, cấp xã và các phòng, đơn vị liên quan ở cơ sở đối với công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, nhất là việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ lấy nạn nhân làm trung tâm, vì quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán trở về./.


PV