Xã hội
Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo bền vững
05:25 PM 29/05/2023
(LĐXH)- Xác định chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo bền vững có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống đối tượng yếu thế, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định.
Tặng quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Sở Lao động – TBXH tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng đối với 183.732 đối tượng bảo trợ xã hội và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, tổng kinh phí thực hiện hằng tháng là 109,737 tỷ đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức chúc thọ, mừng thọ đối với 71.253 người cao tuổi nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 với tổng kinh phí trên 30,7 tỷ đồng. Tham mưu cho các đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc thọ, tặng quà và trao Thiếp mừng thọ cho 81 công dân tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần đảm bảo trang trọng, hiệu quả, ý nghĩa. Báo cáo UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 665.325kg gạo, trị giá gần 9,5 tỷ đồng cho 7.046 hộ với 30.646 khẩu thuộc 05 huyện miền núi và Hội Người mù tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và thời kỳ giáp hạt. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương vận động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần cho 391.231 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí thực hiện gần 275 tỷ đồng.
Vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, tổ chức trao quà hỗ trợ cho 660 hộ dân thuộc xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhân dịp tết Nguyên đán với tổng kinh phí 330 triệu đồng. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại 03 huyện, thị xã. Tổ chức 35 lớp tập huấn nâng cao năng lực, truyền thông tại cộng đồng và triển khai thử nghiệm hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến, cơ sở dữ liệu Bảo trợ xã hội cho 2.711 lượt đại biểu là cán bộ, cộng tác viên, gia đình có người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí. In ấn 2.700 sổ tay hướng dẫn kỹ năng thuộc chương trình rối nhiễu tâm trí và chương trình công tác xã hội. Báo cáo UBND tỉnh bổ sung nhiệm vụ và tiếp nhận 04 trẻ em nhiễm HIV/AIDS vào quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện tốt công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội ở cộng đồng. Thẩm định hồ sơ, chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận 34 đối tượng đủ điều kiện vào nuôi dưỡng tập trung tại các Trung tâm.
Thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, trong năm, Sở Lao động – TBXH đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 257/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 và Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tăng cường.
Các sở, ngành đã hướng dẫn các địa phương triển khai kinh phí thực hiện nội dung nhân rộng mô hình giảm nghèo. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên năm 2022. Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với đồng bào đang sinh sống trên sông. Hướng dẫn UBND các huyện nghèo rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất kế hoạch giảm nghèo bền vững, thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025. Thẩm tra các tiêu chí, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ LĐTBXH trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 353/QĐ-TTg phê duyệt công nhận 06 huyện nghèo và 03 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Tổ chức tập huấn về quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 cho gần 600 đại biểu tham dự. Theo số liệu tổng hợp từ các huyện, thị xã, thành phố, kết quả rà soát sơ bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 49.893 hộ nghèo, tỷ lệ 4,99% (toàn tỉnh giảm 17.791 hộ, tương ứng giảm 1,79% so với rà soát đầu kỳ tháng 05/2022; vượt 0,29% so chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh); Đối với hộ cận nghèo là 68.946 hộ, tỷ lệ 6,89% (toàn tỉnh giảm 17.966 hộ, tương ứng giảm 1,81%).
Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội, trong thời gian tới, Sở Lao động – TBXH tỉnh Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững theo chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các kế hoạch, chỉ tiêu giảm nghèo, chỉ tiêu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung của dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hàng năm. Tiếp tục chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nhằm thay đổi tập quán canh tác cũ, nâng cao trình độ thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyên, vận động nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tôn vinh, khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và những gương sáng thoát nghèo điển hình, tiêu biểu.
Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra tình hình đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt để có kế hoạch cứu trợ và thăm hỏi kịp thời. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách trợ giúp các đối tượng xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và trợ giúp xã hội đột xuất, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về công tác bảo trợ xã hội; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại các địa phương, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn; thực hiện công tác trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội./.
Hồng Phượng