Thời sự
Thi đua quyết thắng gắn với huy động sức mạnh tổng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
11:08 PM 31/05/2024
(LĐXH) – Là một trong những ý kiến chỉ đạo nhấn mạnh của thiếu tướng Trần Trọng Tuyến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không không quân (PKKQ) tại Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024 Nhà máy A42, đóng tại thành phố Biên Hòa sáng 31-5.

Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến đặc biệt lưu ý, với một đơn vị kỹ thuật, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết 1656- NQ/QUTW ngày 20-12-2020 của Quân ủy Trung ương và các chỉ đạo của Quân chủng PKKQ về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu tham quan mô hình hay tiêu biểu tại đại hội. 

Chủ động nghiên cứu, xây dựng chiến lược đảm bảo vật tư kỹ thuật, tìm kiếm nguồn hàng chất lượng. TĐQT gắn với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động về kỹ thuật và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huy động sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy mỗi quân nhân tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến khen thưởng các điển hình tiên tiến

Phó chủ nhiệm chính trị quân chủng đề nghị, trước yêu cầu ngày càng cao về việc đảm bảo kỹ thuật trong khi mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật gặp nhiều khó khăn, các loại máy bay trực thăng của Quân chủng PKKQ và Quân chủng Hải quân; khí tài trang bị đã quan sử dụng nhiều năm xuống cấp, khí tài thay thế khan hiếm, Đảng ủy, chỉ huy nhà máy quán triệt nghiêm Phong trào TĐQT để mỗi quân nhân nhận thức đúng vị trí, vai trò, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà máy A29 cho biết, giai đoạn 2019-2024, Đảng ủy, chỉ huy nhà máy lãnh đạo quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT. Từ đó, nhà máy luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh, thu nhập người lao động tăng lên năm sau cao hơn năm trước; riêng năm 2023 đạt bình quân hơn 14,3 triệu đồng/người/tháng, đạt trên 140% kế hoạch. Các nhiệm vụ cơ động sửa chữa ở đơn vị trong và ngoài quân chủng đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng, vượt thời gian trên giao, đưa vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện theo chức năng nhiệm vụ…

Đại tá Bùi Trung Kiên khen thưởng cá nhân điển hình

Hằng năm, 100% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Có 75 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều sáng kiến được áp dụng thực tiễn, nâng cao năng suất lao động, chất lượng thực hiện nhiệm vụ…

Nguyệt Hà