Thời sự
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
(LĐXH)-Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7/2024, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do tuổi cao, bệnh nặng.
1 2 3 4 5 6 7