Xã hội
Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định: Vì sức khỏe của thương binh và người có công
10:49 AM 30/05/2023
(LĐXH)-Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định đã từng bước đúc rút được kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện quy trình trình điều dưỡng với nhiều đổi mới tích cực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và nhu cầu của người có công đến điều dưỡng, đặc biệt là đổi mới trong công tác nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe trong quá trình phục vụ người có công điều dưỡng tại Trung tâm.
Hằng năm, Trung tâm luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được giao. Với tổng số cán bộ viên chức, hợp đồng lao động tại Trung tâm là 55 người, có trình độ, năng lực, đơn vị luôn duy trì đều đặn công tác phân công trực, chấm công, theo dõi giờ giấc làm việc; thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất khác theo đúng quy định. Các chế độ, chính sách như: phụ cấp, làm thêm giờ, ngày nghỉ, ngày lễ cho cán bộ viên chức và lao động hợp đồng được giải quyết kịp thời; và trích nộp các khoản phải nộp cho nhà nước theo quy định.
Bữa ăn của đối tượng điều dưỡng luôn đầy đủ dinh dưỡng 
Đồng thời, Chi bộ, Ban Giám đốc và Công đoàn Trung tâm luôn chỉ đạo và phối hợp tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ Trung tâm luôn quán triệt đến cán bộ, người lao động là đảng viên phải nghiêm túc thực hiện về nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không có đảng viên vi phạm các quy đinh pháp luật. Công đoàn Trung tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các chủ trương, kế hoạch, quy định của ngành, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ; Phối hợp với chính quyền duy trì và tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên công đoàn nắm bắt và tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động cơ quan, bổ sung sửa đổi nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Bám sát các nội dung chỉ đạo của Tỉnh, Sở, của Khối thi đua về công tác thi đua, khen thưởng, Công đoàn cùng chính quyền đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Triển khai và thống nhất đăng ký giao ước thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao với các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cụ thể, qua đó tạo khí thế, động lực cho cán bộ, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định trao tặng quà trao tặng quà cho các đại biểu khi kết thúc đợt điều dưỡng
Với việc quan tâm lãnh đạo, đổi mới công tác quản lý, ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc, mọi nhiệm vụ chính trị mà Trung tâm được giao đều đạt kết quả tốt.
Trong thời gian từ ngày 16/3 - 15/4/2023, Trung tâm đã đón tiếp, điều dưỡng 02 Đoàn đại biểu người có công huyện Xuân Trường với tổng 103 người và trong thời gian từ ngày 16/4 - 15/5/2023, Trung tâm đã tổ chức đón tiếp, điều dưỡng các đoàn người có công với tổng số 150 đối tượng, cụ thể:  Huyện Ý Yên 01 đoàn - 56 người có công; Huyện Nghĩa Hưng 01 đoàn - 52 người có công; Huyện Nam Trực 01 đoàn - 42 người có công.
Trong mỗi đợt tiếp nhận điều dưỡng, Trung tâm phải quản lý nhiều đối tượng khác nhau với tình trạng thương tật, sức khỏe khác nhau nên đơn vị đã chỉ đạo sát sao đội ngũ chuyên môn y tế, nhân viên phục vụ tận tình chu đáo. Bằng trách nhiệm và tấm lòng tri ân sâu nặng, các y, bác sĩ, nhân viên tại trung tâm luôn chăm sóc các thương, bệnh binh với tất cả cái tâm, góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh, để thương, bệnh binh vươn lên sống vui, sống khỏe.
 Trong ca trực của mình, họ không chỉ làm việc theo chuyên môn, nghiệp vụ mà còn lo từ bữa ăn, giấc ngủ cho các thương, bệnh binh; luôn phải theo dõi để phát hiện các hiện tượng bất thường về sức khỏe hay những vấn đề khác của các thương, bệnh binh.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, dụng cụ trang thiết bị y tế được Trung tâm tập trung đầu tư nâng cấp, bổ sung, do đó đã công tác chăm sóc sức khỏe được thực hiện tốt hơn. Đối tượng người có công được tập máy chạy, xe đạp máy, nằm ghế matxa, phối hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm ổn định thương tật, bệnh tật, nâng cao sức khỏe, tạo tinh thần vui khỏe, thoải mái.
Trong thời gian tới, tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu thương để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các thương, bệnh binh. Đổi mới công tác điều dưỡng, tích cực phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH các huyện, thành phố trong việc vận động đối tượng đi điều dưỡng, xây dựng kế hoạch điều dưỡng và tổ chức tiếp nhận đối tượng đạt 100% kế hoạch. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ, viên chức;  tiếp tục xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức tiếp tục tham gia đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức sơ kết đánh giá những kết quả đã đạt được, xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế qua đó rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh. Tổ chức, triển khai tốt các phong trào thi đua bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục tăng cường các nguồn lực đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác điều dưỡng. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, kỷ luật hành chính, giám sát việc thực hiện các quy định cán bộ công chức, viên chức không được làm và việc thực hiện 12 điều Y đức của đội ngũ cán bộ y tế, việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm./.
 
Mỹ Hằng