Giáo dục - Nghề nghiệp
Trường Cao đẳng nghề TPHCM xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh
08:49 AM 29/05/2023
(LĐXH) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 26/5/2023, Công đoàn Trường Cao đẳng nghề TPHCM phối hợp với Đoàn thanh niên Nhà trường xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Trường.

Trường Cao đẳng nghề TPHCM xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh

Mục đích của việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhằm cũng cố, tạo lập các giá trị văn hóa trên địa bàn Thành phố (cả vật chất lẫn tinh thần) mà nền tảng là từ những giá trị của cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Làm cho nét đẹp văn hóa con người Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa vào văn hóa con người Thành phố và trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, đặc thù của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Trừng bày các sản phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do Công đoàn và Đoàn TNCSHCM Trường Cao đẳng nghề TPHCM phối hợp  tổ chức 
Theo Ban tổ chức, xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Trường cao đẳng ghề TPHCM còn có nhiều hoạt động như: sưu tầm các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày các sản phẩm mang giá trị tinh thần về vị lãnh tụ, đầu tư tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dòng thời gian và trưng bày dưới dạng triển lãm... mục đích biến không gian văn hoá Hồ Chí Minh trở thành nơi tham quan sinh động nhằm thu hút viên chức, người lao động và HSSV của nhà trường chủ động tìm hiểu ....
Lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề TPHCM tham quan các sản phẩm trừng bày tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Trường
Ngoài ra, xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh cũng nhằm lồng ghép vào nhiều nội dung hoạt động để tuyên truyền như: như tổ chức cho HSSV, viên chức và người lao động tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần; Tự giác học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh; Nêu cao trách nhiệm nêu gương, làm tốt nhiệm vụ được giao; Thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thường xuyên tự soi, tự sửa...
Một số hình ảnh về không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Cao đẳng nghề TPHCM

Vương Linh