VIDEO
Nghèo nàn đời sống tinh thần công nhân lao động
10:38 PM 24/07/2024
Trong bối cảnh thu nhập chưa cao, thiếu sân chơi và ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến đời sống tinh thần của người lao động càng thêm nghèo nàn.