Xã hội
Vĩnh Phúc: Chú trọng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
04:17 PM 23/03/2023
(LĐXH)- Tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách người có công với cách mạng, qua đó nhằm tri ân những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công.
Tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
Trong năm 2022, Sở Lao động - TBXH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành về việc xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022; Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ.
Tỉnh đã thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công theo đúng quy trình về thủ tục hành chính: 4.101/4.101 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, cơ bản không có hồ sơ chậm muộn; tham mưu ban hành Quyết định điều chỉnh trợ cấp thờ cúng đối với người đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 11.291 người.
Tổ chức thăm hỏi tặng quà Tết Nguyên Đán 2022; Tổng hợp kết quả thu, chi Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp; Rà soát đối tượng được điều chỉnh trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP; Chuẩn bị các nội dung và làm việc với thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Vĩnh Phúc; Xây dựng Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận thanh tra; triển khai việc kiến nghị biện pháp xử lý theo Kết luận thanh tra đối với 7 trường hợp thương binh.
Bên cạnh đó, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh xây dựng Kế hoạch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện; Trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn dự toán ngân sách trung ương ủy quyền năm 2022. Trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục bãi bỏ danh mục TTHC do văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực; Xây dựng Danh mục Thủ tục hành chính theo quy định mới của Nghị định số 131 của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; quyết định công bố 31 danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; rà soát thủ tục hành chính lĩnh vực người có công đề xuất một số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4; Xây dựng quy trình nội bộ các TTHC lĩnh vực NCC trình UBND tỉnh công bố và phối hợp thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh và thân nhân liệt sĩ thăm viếng Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Khu di tích ngã 3 Đồng Lộc; viếng Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, tỉnh Điện Biên; dâng hương, tổ chức thắp nến tri ân; tham mưu 05 đoàn lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà 18 đối tượng NCC tiêu biểu huyện, thành phố...Triển khai tặng quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh cho 81.333 lượt đối tượng người có công, với tổng số tiền 28.439 triệu đồng, trong đó: Quà của Chủ tịch nước 23.652 người, với số tiền 7.153 triệu đồng; Quà của tỉnh 27.056 người, với số tiền 13.169 triệu đồng; Quà của huyện, thành phố 5.750 người, với số tiền 2.544 triệu đồng; Quà của xã, phường, thị trấn 21.840 người, với số tiền 3.711 triệu đồng; Quà các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 3.035 người, với số tiền 1.860 triệu đồng.

Triển khai tặng quà của tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho 1.385 đối tượng người co công; tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước” cho 734 người có công giúp đỡ cách mạng. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về chính sách ưu đãi người có công đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học năm 2022; ban hành Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp cho 14 trường hợp đang tạm đình chỉ trợ cấp do đã bổ sung được giấy tờ chứng minh, đủ điều kiện hưởng trợ cấp, 03 quyết định đình chỉ trợ cấp do đã chết, 106 quyết định đình chỉ, thu hồi số tiền đã hưởng sai hoàn trả ngân sách nhà nước; Tuyên truyền Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng tại 9 huyện, thành phố cho 50 cán bộ cấp huyện; 136 cán bộ cấp xã và trên 1.800 NCC.

Trung tâm Người có công Tam Đảo chuẩn bị tốt các điều kiện, xây dựng kế hoạch, triển khai điều dưỡng 478 người có công theo Quyết định số 1912; 647 người theo Quyết định số 7984; 631 người thuộc diện Tỉnh ủy quản lý theo chế độ của Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND.
Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện việc giải quyết chế độ chính sách thường xuyên theo quy trình thủ tục hành chính; Chỉ đạo các huyện, thành phố các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các chế độ ưu đãi đối với người và thân nhân của người có công. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động triển khai thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của UBTVQH về Ưu đãi người có công với cách mạng. Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023 đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra, phát huy tốt các nguồn lực của xã hội để chăm sóc người có công và nâng cấp, tu sửa các công trình nghĩa trang liệt sĩ được đảm bảo khang trang. Trình UBND tỉnh quyết định ban hành quy chế quản lý nghĩa trang liệt si và mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân về chính sách đặc thù hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến./.
Hồng Phượng