Thời sự
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên báo chí
02:29 PM 26/06/2024
(LĐXH)- Ngày 26/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024.
Phát biểu khai mạc, ông Phan Thăng An - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại hội lần thứ XIII và các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.
Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chỉ nghĩa; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.... đang là yêu cầu rất cần thiết.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu tại hội nghị
Thông qua Hội nghị, Ban Tổ chức mong muốn các nhà báo sẽ có thêm kiến thức, thông tin để nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; cổ vũ tuyên truyền kịp thời kết quả, cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng về đạo đức; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, nhiều năm qua Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng.
Từ năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí ở Trung ương là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Giải Búa liềm vàng.
Các phóng viên tham dự Hội nghị
Đây là giải báo chí được tổ chức trao vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 hàng năm đã thu hút sự quan tâm của rất đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng.
Trong thời gian 1 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu nghe và trao đổi về các chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng; Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; Một số vấn đề về sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh và truyền hình; Giới thiệu chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng./.
Minh Hà