Thời sự
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I/2024
01:10 PM 10/04/2024
(LĐXH) - Sáng 10/4, tại Hà Nội, Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I/2024, đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 424 điểm cầu, với sự tham dự của khoảng 17.350 đảng viên…
Đồng chí Tạ Ngọc Tấn truyền đạt nội dung cơ bản tại Hội nghị Chuyên đề quý I năm 2024
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung cơ bản về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ, thông tin chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.
Các đại biểu về dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tại điểm cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; Ban chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; Bí thư các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở; Các đồng chí đảng viên từ Trưởng phòng và tương đương trở lên các đơn vị có tổ chức đảng trục thuộc Đảng bộ Bộ; Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên… với tổng số trên 200 đại biểu.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tung ương nhấn mạnh: “Trong khuôn khổ Hội nghị, các đồng chí đã được nghe những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” cũng như luôn “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”… Đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục nghiên cứu, học tập và đúc rút ra bài học kinh nghiệm từ quan điểm của Đại hội XIII của Đảng. Đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết; từ đó vận dụng vào thực tiễn, nhằm thúc đẩy trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả chất lượng cao. Đặc biệt, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên hiểu rõ nội hàm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung” để tham mưu cho đúng, trúng, mang lại hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cho đơn vị mình…”./.
NHB