Thời sự
Giải thưởng tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại
09:36 AM 17/04/2024
(LĐXH)- Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền, thông tin đối ngoại...
Năm 2024 đánh dấu 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ra đời, cũng là một trong nhiệm vụ quan trọng được thực hiện sau khi Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới được ban hành.
Sau 10 năm tổ chức, giải thưởng ngày càng được mở rộng, đổi mới, phù hợp với sự phát triển của các loại hình tác phẩm, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Điều này cũng đã góp phần thu hút sự tham gia của đông đảo các đối tượng tác giả/nhóm tác giả khác nhau, từ nhà báo, cho đến nhà nghiên cứu, nghệ sỹ, học sinh sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài…
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X được tổ chức ngày 28/3 vừa qua
Giải Thông tin đối ngoại xét tặng tác phẩm/sản phẩm thông tin đối ngoại trong các hạng mục: Video Clip; Các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; Ảnh; Truyền hình; Phát thanh; Sách; Báo in tiếng Việt; Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; Báo in tiếng nước ngoài; Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài.
Các tác phẩm/sản phẩm được xét tặng được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố, sáng tạo, áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024.
Đối với những tác phẩm/sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm/sản phẩm được công bố trong thời gian quy định.
Năm nay, Ban Tổ chức khuyến khích tác giả/nhóm tác giả gửi tác phẩm, sản phẩm tham gia giải thưởng bằng file điện tử, gửi về địa chỉ email. Đối với hạng mục sách, báo in tiếng Việt và tiếng nước ngoài gửi về địa chỉ Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
Ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, sau 9 lần tổ chức, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao chất lượng và sức ảnh hưởng của ngành thông tin đối ngoại tại Việt Nam, đồng thời góp phần vào việc xây dựng và phát triển hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Ông Vũ Thanh Mai tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, đơn vị, tổ chức và cá nhân, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới./.
Hồng Minh