Thời sự
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân
01:26 PM 10/05/2024
(LĐXH) - Ngày 10/5/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương và Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Điểm cầu tại Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 4.322 điểm cầu, với trên 2.950 cán bộ, đảng viên, doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc tham dự.
Điểm cầu tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tại điểm cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có sự tham dự của đồng chí Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ, lãnh đạo các cục, vụ viện, Tổng cục cùng gần 200 đại biểu là đảng viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ…
Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Đức, Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Các đại biểu về dự tại điểm cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ trưởng Chính phủ báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để triển khai kịp thời có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
PV