Lao động
Lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
04:30 PM 09/07/2024
(LĐXH) - Mức lương tốt thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ 1/7/2024 có 2 mức (tương ứng với vùng I & vùng II): Vùng I có mức lương tốt thiểu là 4.960.000 đồng/tháng; Vùng II có lương tốt thiểu là 4.410.000 đồng/tháng.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên địa bàn TP.HCM vui mừng khi được tăng lương tốt thiểu

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM cho biết, thực hiện Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Sở vừa có văn bản gửi: Ban Quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; người sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM về việc điều chỉnh mức lương tốt thiểu áp dung đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định Bộ Luật Lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (gọi chung là người sử dụng lao động).

Cụ thể, lương tốt thiểu vùng áp dụng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh áp dụng từ 1/7/2024  như sau:

Vùng I: 4.960.000 đồng/tháng, theo giờ với mức 23.800 đồng/giờ, áp dụng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động trên địa bàn các quận, thành phố Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc TP.Hồ Chí Minh.

Vùng II: 4.410.000 đồng/tháng, theo giờ với mức 21.200 đồng/giờ, áp dụng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động trên địa bàn huyện Cần Giờ TP. Hồ Chí Minh.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tốt thiểu quy định đối với địa bàn đó. Đối với người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Mức lương tốt thiểu tháng và mức lương tốt thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động. Trong đó, mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng; mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ. Còn đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả luong này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương theo giờ do Chính phủ quy định.

 

Trương Đăng