Thời sự
Quận Tây Hồ: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ Đảng
10:20 PM 15/06/2024
(LĐXH)- Ngày 14/6/2024, Quận ủy Tây Hồ, Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” tại Đảng bộ quận Tây Hồ.
Tại hội nghị, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp trong việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Qua đó, cùng nhau phân tích, tìm giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đồng chí Bí thư cấp ủy về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy.
Nhằm cụ thể hóa thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, Ban Thường vụ Quận ủy đã nghiên cứu xây dựng triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 4 tốt” được Thành ủy ghi nhận và nhân rộng trong toàn Đảng bộ Thành phố và các đơn vị bạn học tập.
Ban Thường vụ Quận ủy đã đề ra những tiêu chí cụ thể để xác định rõ việc được công nhận là “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 4 tốt”, đó là những tiêu chí bắt buộc phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 11-ĐA/TU.

Trong đó, một yếu tố quan trọng là “Đảng viên 4 tốt” phải đăng ký đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.
Cụ thể: Đến nay, đã có 7.126/7.560 đảng viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó tỷ lệ đạt 94%; số lượng đảng viên đạt “Đảng viên 4 tốt” là 6.804/7.560 đảng viên đang sinh hoạt đạt tỉ lệ 90%; 230/269 chi bộ có tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt các tháng đảm bảo từ 85% trở lên. Đối với các chi bộ khối cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, chi bộ trực thuộc Đảng bộ các trường học có tỉ lệ đảng viên dự sinh hoạt cơ bản luôn trên 90%...
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những kết quả mà các cơ sở, tổ chức Đảng trên địa bàn quận đã đạt được trong công tác thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” tại Đảng bộ quận Tây Hồ.
Để phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Trong đó trọng tâm là tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã được đề ra tại Đề án 06-ĐA/QU ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ Đảng trên địa bàn quận Tây Hồ, giai đoạn 2021 - 2025” và Kế hoạch xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 5 tốt” của Ban Thường vụ Quận uỷ.
Tập trung các giải pháp có tính trọng điểm để đổi mới nâng cao nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Trong đó, các cấp ủy cơ sở cần thực hiện tốt việc định hướng nội dung sinh hoạt cho từng loại hình chi bộ; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố.
Nội dung sinh hoạt định kỳ cần cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.
Ngay từ chi bộ phải thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ cũng như quản lý đảng viên. Các cấp ủy phải chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt, việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của cấp ủy cấp dưới và chi bộ; tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên, kịp thời chấn chỉnh chi bộ còn hạn chế và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện thoái hóa biến chất, tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ đảng viên./.
Thảo Lan