Xã hội
TP.HCM: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH
02:18 PM 14/05/2024
(LĐXH) - UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN theo quy định.

Nhân viên tới các chợ để tư vấn cho tiểu thương và người dân về BHXH tự nguyện và BHYT  hộ gia đình

Theo đó UBND thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội TP.HCM triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phối hợp liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động giữa các cơ quan có liên quan (BHXH thành phố, Cục Thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐ-TB&XH...) để xác định chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục củng cố, mở rộng loại hình và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tìm hiểu về chính sách và dễ dàng liên hệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng tổ chức dịch vụ; tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho nhân viên thu.

Tích cực vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, tập trung vào người lao động khu vực phi chính thức và các đối tượng không thuộc diện bắt buộc để vận động tham gia BHXH tự nguyện. Cùng với đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT của các đơn vị trên địa bàn, nhất là các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN theo quy định.

Cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các sở, ban, ngành thành phố; tiếp tục thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, UBND thành cũng đề nghị, Sở LĐ-TB&XH thành phố, Sở Y tế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Giáo dục – Đào tạo, Công an thành phố,.. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với BHXH thành phố, LĐLĐ thành phố ban hành kế hoạch triển khai tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, nhân dân…

Trương Đăng