Lao động
932 người nghỉ việc không hưởng lương ở Thái Nguyên được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP
10:13 AM 26/01/2022
(LĐXH)- Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 932 người (hỗ trợ bổ sung 40 người lao động đang mang thai, 544 trẻ em dưới 06 tuổi) với số tiền gần 3,617 tỷ đồng.
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã ở Thái Nguyên đã tích cực hướng dẫn, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả ghi nhận.
Theo báo cáo tính đến ngày 24/1/2022, thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Thái Nguyên đã giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.097 đơn vị, tương ứng 167.433 người lao động, tổng số tiền được giảm lũy kế tính đến tháng 01/2022 gần 35 tỷ đồng).
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ 01 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất từ tháng 8 đến tháng 10/2021 với 51 người lao động, số tiền tạm dừng gần 150 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, đến thời điểm hiện tại chưa phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Các chính sách hỗ trợ đã giúp người lao động Thái Nguyên sớm quay lại thị trường lao động

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã khẩn trương rà soát, thẩm định, đồng thời phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 932 người (hỗ trợ bổ sung 40 người lao động đang mang thai, 544 trẻ em dưới 06 tuổi) với số tiền hỗ trợ gần 3.617 tỷ đồng.
Về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, Thái Nguyên đã hỗ trợ 1.456 người lao động ngừng việc (hỗ trợ bổ sung 36 người lao động đang mang thai, 587 trẻ em dưới 06 tuổi), kinh phí hỗ trợ 2,079 tỷ đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tỉnh đã hỗ trợ 01 người lao động, với số tiền 3.710.000 đồng.
Chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã rà soát các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và các hồ sơ có liên quan và đã thẩm định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng F0, F1 đang cách ly, kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly. Kết quả có 9.758 người (1.787 người F0, 7.971 người F1; trong đó 1.599 trẻ em, 16 đối tượng bảo trợ xã hội) được hỗ trợ với số tiền hỗ trợ trên 10,574 tỷ đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, đến thời điểm báo cáo, tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 71 viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với kinh phí 263.410.000 đồng; hỗ trợ 69 hướng dẫn viên du lịch, số tiền hỗ trợ 255.990.000 đồng.
Về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phổ biến chính sách tới các hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý. Sau khi rà soát hồ sơ, điều kiện, đến nay đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 136 hộ kinh doanh với số tiền 408.000.000 đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thẩm định hồ sơ và phê duyệt cho vay và giải ngân cho 03 doanh nghiệp vay vốn trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh cho 390 lao động để khôi phục sản xuất kinh doanh với số tiền trên 1,511 tỷ đồng; 02 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho 85 lao động để khôi phục sản xuất kinh doanh, với số tiền 333.200.000 đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 501 lao động nhận được tổng số tiền hỗ trợ hơn 750 triệu đồng.
Ngoài ra, đối với đối tượng đặc thù, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng đã đề xuất hỗ trợ đối với giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán công việc với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 – 2021 gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tính đến ngày 24/1/2022, toàn tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 3.017 giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn với tổng số tiền chi trả trên 5,6 tỷ đồng.
Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, cho biết: Các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đã được tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có sự phối hợp, phân công giữa các Sở, ngành, địa phương nên việc hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, nguồn tiền hỗ trợ đã đến tay người dân, người lao động gặp khó khăn. Sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chính sách đã không chỉ hỗ trợ cấp thiết trong hiện tại, mà còn giúp người lao động, doanh nghiệp có sự chuẩn bị cần thiết để tiếp tục tham gia thị trường lao động...

Chí Tâm