Xã hội
Bình Định: Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giảm nghèo bền vững Bình Định: Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giảm nghèo bền vững
(LĐXH) - Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ...
2 3 4 5 6 7 8