Xã hội
Những quy định mới về chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ ngày 1/7/2024 Những quy định mới về chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ ngày 1/7/2024
(LĐXH) - Với mục đích bảo đảm quyền an sinh cho đối tượng hưởng lợi, nâng cao chất lượng chính sách trợ giúp xã hội nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tiến bộ, công bằng...
1 2 3 4 5 6 7