Xã hội
Quảng Ninh: Tập trung thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp người khuyết tật Quảng Ninh: Tập trung thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp người khuyết tật
(LĐXH)- Trong những năm qua, công tác trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và người khuyết tật (NKT) nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được các cấp...
1 2 3 4 5 6 7