Văn hóa - Thể thao
Bàn luận về giải pháp chuyên nghiệp hóa kinh doanh và tiếp thị thể thao Việt Nam Bàn luận về giải pháp chuyên nghiệp hóa kinh doanh và tiếp thị thể thao Việt Nam
(LĐXH)- Ngày 26/11/2022, Diễn đàn Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Forum - VSF) lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề “Hội thảo Quốc tế về chuyên nghiệp hoá kinh doanh và ...
1 2 3 4 5 6 7