Văn hóa - Thể thao
Những biểu tượng toàn cầu trong sự nghiệp của kiến trúc sư Renzo Piano Những biểu tượng toàn cầu trong sự nghiệp của kiến trúc sư Renzo Piano
"Vẻ đẹp có thể thay đổi thế giới" là điều kiến trúc sư đại tài người Italy, Renzo Piano tâm niệm trong gần 60 năm sự nghiệp của mình, với ông vẻ đẹp ấy nằm ở tâm hồn, ...
1 2 3 4 5 6 7